Καστόρχης, Ευθύμιος

(Δημητσάνα 1815 – Αθήνα 1889). Φιλόλογος και πανεπιστημιακός. Σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή των πανεπιστημίων Αθηνών και Βερολίνου. Διορίστηκε καθηγητής των λατινικών στη Ριζάρειο σχολή (1846), έπειτα υφηγητής της λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1849) και τέλος τακτικός καθηγητής (1858). Ίδρυσε με τον Στέφανο Κουμανούδη το περιοδικό Αθήναιον, δημοσίευσε σε μετάφραση τη λατινική γραμματική του Μάντβιγκ και επίσης ασχολήθηκε με τη σύνταξη συνοπτικής γραμματικής της λατινικής γλώσσας για αρχάριους (1851). Δημοσίευσε πολλές φιλολογικές διατριβές για την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα στα περιοδικά Αθήναιον, Χρυσαλλίς, Πανδώρα, Αττικόν ημερολόγιον κ.ά. Έγραψε τα επιστημονικά συγγράμματα Περί της εν Δημητσάνη σχολής και των καθιδρυτών και πρώτων αυτής διδασκάλων (1847), Περί της αρχήθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και τους Ρωμαίους και της εντεύθεν επενέργειας των Ελλήνων προς εκπολιτισμόν τούτων (1872) κ.ά. Μετά τον θάνατό του άφησε σχεδόν ολόκληρη την πολύτιμη βιβλιοθήκη του στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.